Prywatne przedszkole

W wielu miastach powstają prywatne przedszkola. Z roku na rok rodzi się więcej dzieci, a miejsc w placówkach państwowych jest wciąż za mało. Dlatego jest to bardzo dobry pomysł na zapewnienie opieki dziecku w wieku przedszkolnym. Wiadomo, że rodzic musi w końcu wrócić do pracy, a nie każdego stać na zapewnienie prywatnej opiekunki.Poza tym opiekunka nie zawsze nauczy dziecko tyle, ile może ono zaczerpnąć w placówce przedszkolnej. Ma tam nieustanny kontakt z rówieśnikami. Uczy się samodzielności i nawiązywania kontaktów. Poznaje także zasady, jakie panują w przedszkolu i stara się do nich stosować. Jeżeli tak nie jest, to dowiaduje się, jakie są konsekwencje czekają je za nieposłuszeństwo wobec nauczyciela lub robienie krzywdy dzieciom.

Są to normalne sytuacje, które spotykają każde dziecko. Musi się ono nauczyć jak należy funkcjonować w społeczeństwie i właśnie prywatne przedszkole jest bardzo dobrym początkiem, aby to sprawdzić. Początki bywają trudne. Dziecko tęskni za rodzicami, nie potrafi odnaleźć się w nowym miejscu. Jednak po kilku tygodniach czuje się w przedszkolu jak u siebie. Wie, czego może spodziewać się każdego dnia. Powoli poznaje imiona rodziców i dobrze wie, która pani opiekuje się daną grupą, a która podaje posiłki. Potrzeba czasu, aby zaaklimatyzować się w nowym miejscu. Niektóre prywatne placówki udostępniają monitoring z zajęć, dzięki czemu rodzice mogą stale obserwować swoje dzieci. Mają wtedy pewność, że są pod dobrą opieką i w razie jakichkolwiek problemów mogą zgłaszać się do dyrekcji. Warto rozmawiać o wszelkich problemach pojawiających się w grupie, bo wiadomo, że rozmowa może zawsze przynieść jakieś rozwiązanie, dobre dla obu tron. Jeżeli dziecko wraca z przedszkola zadowolone, jest to sygnał, że rodzice mogą być o nie spokojni.